top of page

Enerji ve Güç Üretimi

Güç üretimi, farklı teknoloji türleri kullanılarak elektrik üretimini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu teknolojilerden

buhar kazanları gibi bazıları yüz yıldan daha eskidir ve

rüzgâr türbinleri gibi diğerleri daha yenidir. Günümüzde

küresel enerjinin yüzde 80'i fosil yakıtlardan elde

ediliyor. Yenilenebilir enerji kaynakları kömür,

petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlara

olan bağımlılığı azaltmada en önemli

rolü üstlenmektedir.

Nuclear Power Plants.webp

Nükleer Santraller

Kurulum ve kullanım kolaylığı olmasının yanı sıra çevreyi kirletmemesi ve zararlı atık oluşturmaması gibi özelliklere sahip bir yenilenebilir enerji kaynağıdır.

re.jpeg

Yenilenebilir Enerji

Atmosferdeki sıcak ve soğuk havanın yer değiştirmesi sonucu oluşan rüzgarın kinetik enerjisinin öncelikle mekanik daha sonrasında da elektrik enerjisine dönüştürülmesi olarak tanımlanabilir.

1611991250jeo_termal.jpg

Jeotermal Enerji

Yeryüzünün yakın katmanlarındaki magmadan, su, buhar ve sıcak kayalardan temin edilen ve dünya var olduğu sürece kullanılabilecek bir enerji türüdür

hidroelektrik santraller.jpg

Hidroelektrik Santraller

Su, belli bir yükseklikten düşerken, enerjinin dönüşümü prensibine göre önce kinetik enerjiye daha sonra da türbin çarkına bağlı jeneratör motorunun dönmesiyle potansiyel elektrik enerjisine dönüşür.

bottom of page