top of page

Enerji ve Güç Üretimi

Enerji ve Güç Üretimi

Güç üretimi, farklı teknoloji türleri kullanılarak elektrik üretimini tanımlamak için kullanılan

bir terimdir. Bu teknolojilerden buhar kazanları gibi bazıları yüz yıldan daha eskidir ve rüzgâr

türbinleri gibi diğerleri daha yenidir.Günümüzde küresel enerjinin yüzde 80'i fosil yakıtlardan

elde ediliyor. Yenilenebilir enerji kaynakları kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil

yakıtlara olan bağımlılığı azaltmada en önemli rolü üstlenmektedir.

Macht in Zahlen

24

Programme

65

Lage

325

Freiwillige

Felder

bottom of page