top of page

Basınçlı Tank İmalatı

Basınçlı Tank İmalatı

Basınçlı kap; yakma amacı dışında kullanılan ve iç basıncı 0,5 bardan büyük olan ve içine hava

veya azot gazı konulmak üzere tasarlanan kaptır. Sıcak su kazanları, kompresörler, gaz

tankları, genleşme tankları, LPG tankları vereceğimiz basınçlı kap örnekleridir.

Macht in Zahlen

32

Programme

88

Lage

333

Freiwillige

Felder

bottom of page