top of page

Boru Hatları

Boru genellikle silindirik biçimde, ortası boş olan malzemelere verilen genel addır. Günümüzde borular sıvıların taşınmasının yanı sıra; gazların ve kimyasalların taşınmasında da yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.

Petrol Boru Hatları

Petrol boru hattı, birbirlerine kaynaklarla tutturulmuş büyük borulardan oluşan ve petrolün kilometrelerce taşınmasını sağlayan borular sistemi.

Doğalgaz Boru Hatları

Doğalgaz boruları; evlerimize, işyerlerimize, fabrikalarımıza, hastanelerimize vb. doğalgaz iletimi amacıyla özel olarak üretilmiş çelik borulardır.

Su Boru Hatları

Boru hatları uzun mesafeler içme ve sulama suyu taşımak içinde kullanılır, bu tip boru hatları suyu tepelerin üzerinden taşımak veya kanal ve oluklarda olabilecek buharlaşma, kirlenme veya çevresel etkilerden korumak için kullanılır.

Cebri Boru Hatları

Hidroelektrik güç tesisinde su kaynağı ile türbin arasındaki basınçlı borulara cebri borular adı verilir. Bir cebri borudan ayrılmış kollara cebri boru ayrımı veya cebri boru branşmanları adı verilir.

Oil Pipe Line.jpg
Construction-of-Hoima-Tanga-crude-oil-pipeline-begins-in-earnest.jpg
0953737a-ce51-44ed-b469-4f1d8a68f64b.jpg
Water Pipe Lines.webp
pipeline-penstock-coatings.jpg
bottom of page